Logo

Ulaştırma Bakanlığı ABYD ve Nihai Faydalanıcıların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi için Teknik Destek-II Projesi

*13.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.

Proje kapsamı: IPA-I dönemi çalışmalarına ilişkin teknik ve idari kapasitenin arttırılmış, proje uygulamalarına yönelik izleme faaliyetlerinin desteklenmiş, gerekli eğitimlerin sağlanmış ve IPA-I dönemi kapanış çalışmalarına destek verilmiştir.

Faydalanıcı Kurum: AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Yüklenici Firma: ECORYS Danışmanlık ve Mühendislik Ltd.

Sözleşme Tarihi: 25.11.2016

İş Süresi: 13 ay

İş Başlama: 25.11.2016

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 25.12.2017

Proje Bütçesi: 1,2 M€