Logo

Türkiye’de Kara Yolu Altyapısı Güvenliği Yönetimi İçin KGM’nin Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi

İşin Kapsamı

Türk mevzuatını 2008/96/EC sayılı Direktif ile uyumlu hale getirmek ve KGM’nin karayolu altyapısı güvenliği yönetiminin uygulama kapasitesini artırmak, gelişmiş karayolu altyapısı güvenliği yönetimini sağlamak.


Faydalanıcı Kurum   : Karayolları Genel Müdürlüğü

Yüklenici                   : WEglobal Danışmanlık Anonim Şirketi, WEglobal S.R.L., IRD Engineering S.R.L., Avensa Consulting S.R.L., APPLUS Norcontrol S.L.U. and VIAS-Institute

Sözleşme Tarihi        : 13.11.2020

Sözleşme Bedeli       : 2.08 M €