Logo

Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ulaştırma Ana Planı Projesi’nin Şartnamesinin (TOR) Hazırlanması

*13.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.

Proje Kapsamı: Ulusal Ulaştırma Ana Planı Projesi için İş Tanımı Şartlarının hazırlanması için teknik uzmanlık sağlamıştır.

Faydalanıcı Kurum: Strateji Geliştirme Başkanlığı

Yüklenici Firma: Mr. Athanasios GKOUTZIKAS

Sözleşme Tarihi: 11.11.2013

İş Süresi: 3 ay

İş Başlama: 01.01.2014

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 01.04.2014

Proje Bütçesi: 6.000 Euro