Logo

Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ulaştırma Ana Planı Projesi

*13.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.

Proje KapsamıEkonomik ve sosyal beklentilere uygun, jeo-stratejik konum ve uluslararası ulaşım koridorları ile entegre, güvenli, süratli, etkili, teknolojik gelişmelere uygun bir ulaştırma sistemi tesis edilmesi için gerekli hukuki, idari, teknik, fiziki ve insan gücü altyapısına ilişkin güncel ve ileriye dönük veri tabanı ile projeleri içeren Ulaştırma Ana Planı hazırlanmıştır.

Faydalanıcı Kurum: Strateji Geliştirme Başkanlığı

Yüklenici Firma: EGIS International, Panteia, Atkins, WYG Türkiye, Armada and Systema Konsorsiyumu

Sözleşme Tarihi: 14.10.2015

İş Süresi: 25 ay

İş Başlama: 15.10.2015

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 15.12.2017

Proje Bütçesi:  7,5 M€