Logo

Operasyonel Kapasitenin Güçlendirilmesi için Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri Yoluyla Ulaştırma OP Projelerinin İhale ve Uygulamasına Teknik Destek Projesi Çerçeve Sözleşmesi

*13.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.

Proje kapsamı: Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamındaki ihale ve sözleşme yönetimi çalışmalarına teknik destek sağlanmıştır. 

Faydalanıcı Kurum: AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Yüklenici Firma: ARS Progetti S.p.A Liderliğindeki Konsorsiyum

Sözleşme Tarihi: 09.09.2016

İş Süresi: 7 ay

İş Başlama: 28.09.2016

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 28.09.2017

Proje Bütçesi: 273.300 €