Logo

“AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye’nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi Projesi”nin Başlangıç Toplantısı Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirildi

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) mali yardım kapsamında finanse edilen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen “AB Müktesebatına Uyum Sürecinde Türkiye’nin Ulaştırma Mevzuatının Analizi” kapsamında 01 Temmuz 2021 tarihinde Zoom platformu üzerinden Başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Ana Yararlanıcı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sözleşme Makamı (Avrupa Birli ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yatırımları (IPA) Dairesi), Yüklenici, Avrupa Delegasyonu ve Türkiye'deki Dışişleri Bakanlığı temsilcileri katıldı.

Proje Direktörü Sayın Rade Glomazic, DAI HD'nin mevcut portföyünü sunarak, yüklenicinin önde gelen konumu ve varlığı, yapısını ve liderliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Sayın Glomazic kendisini ve 2 Kilit Uzmanı - Ekip Lideri: Bay Jose Papi ve proje faaliyetlerinin uygulanmasından sorumlu olacak projenin Kıdemli Ekonomi Uzmanı Nejat Doğan'ı tanıttı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB Daire Başkanı Sayın İmamoğlu, bu projenin önemini ve bu projeyle birlikte gelecekte yapılacak projelere bir yol açılacağını belirtti. Proje için yatay sektör bazlı bir yaklaşımın öngörüldüğünü ve halihazırda tüm mevzuatı kapsayan bir planın yapıldığı ifade edildi.

Taraflar proje için başarı dileklerinde bulundu.

Fotoğraflar