Logo

“IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi” projesi 3. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 5 Ağustos 2021 tarihinde yapıldı

USOP altında yürütülen “IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında 3. Yönlendirme Komitesi toplantısı 5 Ağustos 2021 tarihinde yapıldı. Toplantıda, geçtiğimiz dönemde başlayan ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ile ilgili planlamalar ve çıktılar değerlendirildi. Yönlendirme Komitesi toplantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığında görevli uzmanlar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi, Teknik Destek Ekibi uzmanları ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımı ile Daire Başkanı Sayın Nedim Yeşil’in başkanlığında gerçekleşti.

Teknik Destek Projesinin hedefleri arasında; Program Otoritesi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile mevcut ve potansiyel nihai faydalanıcıların idari kapasiteleri ve “Çok Yıllı Ulaştırma Ülke Eylem Programının” iç kontrol çerçevesinin performansının geliştirilmesi; paydaşlar ve kamu için USOP’un görünürlüğünün artırılması bulunuyor. 

Fotoğraflar