Logo

“Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi” projesinin Tanıtım Toplantısı 28.09.2021 tarihinde düzenlenmiştir

Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP) altından yürütülen “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşınmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesinin Tanıtım Toplantısı geniş katılımlı bir organizasyon ile gerçekleştirildi. Proje, müktesebata uyum sürecini kolaylaştırmak ve ulaştırma alanında AB ile politika diyaloğunu güçlendirmek için çeşitli eğitimler ve saha ziyaretleri yoluyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yasal ve kurumsal kapasitesini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Tanıtım Toplantısının açılış konuşmalarını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sn. Selim Dursun, AB Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Sn. Göktuğ Kara, AB Dış İlişkiler Genel Müdürümüz Sn. Burak Aykan ve UHD Genel Müdürü Sn. Murat Baştor yaptı. TSE, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişler Bakanlığı, TONN, Jandarma Genel Komutanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, UTİKAD ve Karayolları Genel Müdürlüğünden yaklaşık 100 davetlinin katıldığı organizasyonda Proje Takım Lideri Yaroslav Bilyy ve  ATP Uzmanı Emrah Deniz sunumlarını gerçekleştirdi.

 

Fotoğraflar