Logo

IPA Uygulama Birimi Uyum Değerlendirme Denetimi Çalışması

*13.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.

Proje Kapsamı: Ulusal Yetkilendirme Görevlisine, DIS kapsamında IPA yönetiminin sağlanması için AT gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığına ve “Akreditasyon paketi” nin uluslararası kabul görmüş denetim standartlarına göre yapılan incelemelere dayanarak bir Uygunluk Denetim Raporu ve denetim görüşü sağlanmıştır. 

Faydalanıcı Kurum: AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Yüklenici Firma:.Particip GmbH

Sözleşme Tarihi: 03.01.2011

İş Süresi: 2 Ay

İş Başlama: 25.01.2011

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 25.03.2011

Proje Bütçesi: 72.250 Euro