Logo

IPA II (2014-2020) DÖNEMİNDE ULAŞTIRMA PROGRAM OTORİTESİ VE NİHAİ FAYDALANICILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ

*13.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.

İşin Kapsamı

Program Otoritesi Başkanlığı ve mevcut/potansiyel Nihai Faydalanıcıların AB fonlarının etkin kullanılması amacıyla kapasitelerinin artırılması.  

Faydalanıcı Kurum : ABYD Başkanlığı Teknik Destek & İnsan Kaynakları  Birimi

Yüklenici                 : ICE Ortak Girişimi

Sözleşme Tarihi       : 12.05.2020            

İş başlama Tarihi    : 15.06.2020

Bitiş Tarihi               : 15.06.2023

Sözleşme Bedeli     : 4.36 M €