Logo

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının İlk Çalışma Ziyareti Hollanda’da Başarıyla Tamamlandı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının (UDHAM) yararlanıcısı olduğu, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP) altında yürütülen “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığının Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında 29 Kasım ve 3 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen ilk çalışma ziyareti başarılı sonuçlarla tamamlandı.

Ziyaret kapsamında, Hollanda’da ulaştırma sektörünün farklı alt sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren kuruluşlarla, örnek uygulamaların öğrenilmesi ve karşılıklı farkındalığın sağlanması amacıyla toplantılar gerçekleştirildi ve işbirliği fırsatları görüşüldü.

Lahey’deki Türk Büyükelçiliğine ziyaretle başlayan programda heyet, çalışma ziyaretinin amacı, görüşme yapılacak kurumlar ve proje kapsamında elde edilmek istenilen hedefler hakkında Büyükelçi Sayın Şaban Dişli’ye bilgi verdi. İki ülkenin ulaştırma alanındaki çalışmaları görüşüldü.

Heyet, çalışma ziyaretinin ikinci gününde Netherlands Aerospace Group (Hollanda Havacılık Grubu) yetkilileri ile bir araya geldi. Havacılık sektöründe uçak bakımı, uçak imalatı, havaalanı geliştirme, altyapı ve ilgili tüm hizmetlere yönelik faaliyet gösteren 100’den fazla Hollandalı kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu ticaret birliği NAG’ın yaptığı sunumda, Hollanda’nın havacılık ve havaalanı endüstrisindeki bölgesel konumu, tedarik zincirindeki yeri, Ar-Ge ile ilişkili çalışmaları ve uluslararası faaliyetleri anlatıldı.

1 Aralık 2021’de gerçekleştirilen toplantılarda, heyet GoodFuels ve Netherlands Coast Guard (Hollanda Liman Koruma) yetkilileri ile görüştü. Ulaştırma alanında sürdürülebilirlik odaklı çevreci modellere geçiş konusunda GoodFuels ile yapılan toplantıda, biyoyakıtların ulaştırma alanında kullanımının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin artması, dünyada ve Türkiye’de biyoyakıta geçiş sürecinin hızlandırılması için atılabilecek adımlar konuşuldu. Netherlands Coast Guard ile ise denizcilik alanında güvenlikle ilgili Ar – Ge faaliyetleri konusundaki bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

Çalışma ziyaretinin dördüncü gününde UDHAM yetkilileri, tersanecilik alanında çalışan Damen Tersane Grubu temsilcileri ile görüştü. Toplantıda, gemi inşasında standardizasyona sürdürülebilirliğin eklenmesi, gemi tasarım, yapım ve tamir hizmetleri, savunma, seyahat, balıkçılık, kıyı güvenliği, yatçılık alanında tasarlanan farklı gemi modelleri tanıtıldı.

3 Aralık 2021’de yapılan son toplantı ise deniz taşımacılığı alanında çalışan ETA Taşımacılık temsilcileri ile gerçekleştirildi. Şirket yetkilileri tarafından yapılan sunumda, ETA Taşımacılık’ın gemilerinin özellikleri, taşımacılık zincirinde deniz taşımacılığının daha efektif kullanımı için veri toplanması ve uygulanması ve enerji tüketimi azaltılırken verimliliğin artırılması için yapılan Ar-Ge çalışmaları tanıtıldı.

Bu son toplantı ile birlikte, heyetin Hollanda çalışma ziyareti programı 5 gün boyunca ulaştırmanın farklı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla örnek uygulamalar ve işbirliği fırsatları üzerine yapılan verimli görüşmelerle sona erdi.

Çalışma ziyareti sonucunda heyet, Hollanda ile Türkiye arasında ulaştırma modlarındaki benzerlikler ve iyi uygulama örnekleri, zararlı emisyonların azaltılarak taşımacılıkta sürdürülebilirliğin ve verimliliğin artırılması, hava ve deniz taşımacılığında Ar-Ge çalışmaları konularında edindikleri bilgi ve deneyimleri proje kapsamında uygulamak üzere Türkiye’ye döndü.