Logo

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ilk Sosyal Beceri Eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı’nın (UDHAM) yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı’nın Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında, ilk Sosyal Beceri Eğitimleri; İletişim Becerileri Eğitimi ve Stres ve Zaman Yönetimi Eğitimi 25 ve 27 Mayıs 2021 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi.

UDHAM’ın kurumsal ve idari kapasitesinin geliştirilmesine, kurum ve kurum çalışanlarının ihtiyaç ve taleplerine özel olarak tasarlanmış birçok farklı faaliyetle destek veren proje, özellikle işyeri verimliliğini, iç iletişimini sürekli kılmak ve UDHAM çalışanlarının motivasyonlarını artırmak için sosyal beceri eğitimlerinin ilk aşamasını tamamladı. Kurum çalışanlarının yoğun ilgisi ve etkin katılımı ile gerçekleşen Prof. Dr. Ünsal Sığrı’nın sağladığı “İletişim Becerileri” eğitimi, katılımcılara sadece çalışma hayatı ve işyeri ortamında değil, aynı zamanda aile ve sosyal çevreleriyle de iletişimde faydalı olacak bilgi ve becerileri sundu.

Özgür Aksuna’nın tarafından sağlanan “Stres ve Zaman Yönetimi” eğitimi ise sunulan örnekler, durumlar ile gerçek senaryoları birbirine bağlayan egzersizlerle, UDHAM çalışanlarının hem üretkenliğini artıracak hem de ekip çalışmasını daha da geliştirecek yöntemleri içerdi.

Proje, UDHAM çalışanlarının profesyonel ve teknik becerilerine yönelik eğitimlerle birlikte yapılan eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarına göre farklı konularda sosyal beceri eğitimlerine önümüzdeki dönemde devam edecek. 

Fotoğraflar