Logo

“Türkiye’de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi için KGM’nin Kapasitesinin Geliştirilmesine Teknik Destek Projesi” 1. Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı Başarı ile Gerçekleştirildi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yararlanıcısı olduğu, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi için KGM’nin Kapasitesinin Geliştirilmesine Teknik Destek” Projesinin ilk Yönlendirme Komitesi Toplantısı 7 Mayıs 2021 Cuma günü çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Şubat 2021’de uygulanmaya başlanan KGM projesinin kat ettiği aşamalar ve çalışma planlarının konuşulduğu toplantıya; KGM temsilcileri, Sözleşme Makamı olan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Yatırımları (IPA) Dairesi, AB Başkanlığı, AB Delegasyonu ve Projenin Yüklenicisi WEglobal Danışmanlık A.Ş. temsilcileri katılım sağladı.

KGM’nin kurumsal ve idari kapasitesinin artırılmasına destek sağlayan ve ulaştırma alanına yönelik dengeli bir mod ayrımını yansıtan daha güvenli, çevre dostu bir ulaşım sistemine geçiş sağlanmasını amaçlayan bu proje, Türkiye’de yol güvenliğinin iyileştirilmesini hedefliyor. Uygulama süresi 24 ay olan proje kapsamında; Türk Mevzuatının 2008/96/EC sayılı AB Direktifi ile uyumlu hale getirilmesi,  KGM’nin karayolu altyapısı güvenlik yönetimini uygulama kapasitesinin artırılması ve bunun sonucunda ise gelişmiş bir karayolu altyapısı güvenliği yönetimi elde edilmesi amaçlanmaktadır.