Logo

Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) mali işbirliği yapılanmasına ilişkin en üst düzey koordinasyon platformu olan “Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu” toplantısı, 14 Ocak 2021 tarihinde COVID-19 koşulları sebebiyle video konferans yöntemiyle online ortamda gerçekleştirildi.

Türkiye – AB mali işbirliği sürecinin eşgüdümü, izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında, AB’den sağlanan fonların etkin, amacına uygun ve zamanında kullanımının teminine yönelik kararlar almak amacıyla tertip edilen toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Sayın Büyükelçi Faruk KAYMAKÇI başkanlık etti.

İlgili Bakanlıkların ve Kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Bakanlığımız adına Sayın Bakan Yardımcımız Dr. Ömer Fatih SAYAN, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürümüz Sayın Erdem DİREKLER ve Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Sayın Nedim YEŞİL katılım sağladı.

Türkiye-AB Mali İşbirliği sürecine ilişkin mevcut durum ve Katılım Öncesi Yardım Aracının 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemine ilişkin programlama sürecinde gelinen aşamaların ayrıntılı bir biçimde ele alındığı toplantıda katılımcılar, IPA kapsamında ulaştırma sektöründe gerçekleştirilen çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgilendirildi. Ayrıca Bakanlığımızın IPA II dönemi uygulama sürecinde göstermiş olduğu yüksek performans ve IPA III dönemi programlama çalışmalarında gelmiş olduğu noktanın taktirle karşılandığı ifade edildi.