Logo

IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi Çevrimiçi İdari Başlangıç Toplantısı Düzenlendi

“IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, teknik ve finansal sorumluluklar, projenin ilerleyen süreçleri ile ilgili planlamalar ve beklentilerin değerlendirildiği idari başlangıç toplantısı 22 Mayıs 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Toplantı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığında görevli uzmanlar, Teknik Destek Ekibi uzmanları ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımı ile Daire Başkanı Sayın Nedim Yeşil’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Teknik Destek Projesinin temel amacı Ulaştırma Program Otoritesi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile mevcut ve potansiyel nihai faydalanıcıların AB fonlarını etkin yönetme konusunda idari kapasitelerinin geliştirilmesidir. Teknik Destek Projesi kapsamında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri de gerçekleştirilecektir.