Logo

IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi Birinci Operasyon Koordinasyon Birimi Toplantısı Gerçekleştirildi.

“IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi için Teknik Destek” projesinin teknik uygulama çerçevesinin, başlangıç sürecinin ve başlangıç raporunun değerlendirildiği birinci Operasyon Koordinasyon Birimi toplantısı 28 Temmuz 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Toplantı, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanı Sayın Nedim Yeşil’in başkanlığında Daire Başkanlığında görevli uzmanlar, Teknik Destek Ekibi uzmanları ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Proje kapsamında; programlama, ihale ve sözleşme yönetimi sürecine dahil olan tüm kurumların kapasitelerinin arttırılması ve bu çerçevedeki görevlerini yerine getirebilmeleri için teknik destek sağlanması amaçlanmaktadır.