Logo

IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı çevrimiçi olarak 4 Şubat 2021 tarihinde düzenlendi

“IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi için Teknik Destek” projesi kapsamında geçtiğimiz dönemde başlayan ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ile ilgili planlamaların ve çıktıların değerlendirildiği 2. Yönlendirme komitesi toplantısı 4 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Toplantı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığında görevli uzmanlar, Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcileri, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı temsilcileri, Teknik Destek Ekibi uzmanları ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımı ile Daire Başkanı Sayın Nedim Yeşil’in başkanlığında gerçekleştirildi

Teknik Destek Projesinin ulaşılması hedeflenen sonuçları arasında; Program Otoritesi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile mevcut ve potansiyel nihai faydalanıcıların idari kapasitelerinin geliştirilmesi, Çok Yıllı Ulaştırma Ülke Eylem programının performansının geliştirilmesi, Program Otoritesi’nin iç kontrol çerçevesinin güçlendirilmesi ve paydaşlar ve genel halk için programın  görünürlüğünün arttırılması  bulunmaktadır.