Logo

IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi için Teknik Destek Projesi 1. Yönlendirme Komitesi Toplantısı çevrimiçi olarak 6 Ekim 2020 tarihinde düzenlendi

“IPA II (2014-2020) Döneminde Ulaştırma Program Otoritesi ve Nihai Faydalanıcıların Güçlendirilmesi için Teknik Destek” projesi kapsamında geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ile ilgili planlamaların ve çıktıların değerlendirildiği 1. Yönlendirme komitesi toplantısı 06 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Toplantı, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığında görevli uzmanlar, Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcileri, Teknik Destek Ekibi uzmanları ve yüklenici firma temsilcilerinin katılımı ile Daire Başkanı Sayın Nedim Yeşil’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Teknik Destek Projesinin ulaşılması hedeflenen sonuçları arasında; Program Otoritesi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile nihai faydalanıcıların idari kapasitelerinin geliştirilmesi, Çok Yıllı Ulaştırma Ülke Eylem programının iç kontrol çerçevesinin geliştirilmesi, paydaşlar ve halk için programın görünürlüğünün artırılması bulunmaktadır.