Logo

“İnşaat İşleri ve Hizmet İşleri İhale, Sözleşme ve Ödeme Süreçleriyle ilgili Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı” 27 Aralık 2019’da Gerçekleştirildi.

2019 yılı eğitim planında yer alan “İnşaat İşleri ve Hizmet İşleri İhale, Sözleşme ve Ödeme Süreçleriyle İlgili Tecrübe Paylaşımı Çalıştayı” 27 Aralık Cuma günü saat 09:30’da Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi (ABYD) personelinin katılımıyla ABYD Başkanı Sayın Nedim Yeşil başkanlığında ABYD büyük toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Birimlerin faaliyet alanlarında yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdikleri; diğer birim çalışanlarının da konuya dahil olarak ortak bir çözüm üretmeye çalıştıkları verimli bir çalıştay olmuştur. Projelerin Programlama aşamasından ödeme aşamasına kadarki süreçte yapılabilecek iyileştirmeler tartışılmış, mevcut imkanlar ve IPA’nın çok taraflı yönetim yapısı dikkate alınarak uygulanabilir çözüm önerileri dile getirilmiştir. 

Fotoğraflar