Logo

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy Kapıkule Kesimi’nin İnşası Projesinde Yürütülen Mera Islah Çalışmaları

Halkalı – Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy Kapıkule Kesimi İnşası Yapım İşi kapsamında, Tekirdağ, Çerkezköy ile Edirne, Kapıkule arasında demiryolu inşasının altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Hafriyat çalışmaları sırasında ortaya çıkan nebati toprak ve kazı fazlası malzemenin çalışmaların yürütüldüğü bölgede uygun olabilecek alanlarda depolanması yapılmaktadır. Böylelikle hem ihtiyaç fazlası nebati toprak ve kazı hafriyat malzemesinin değerlendirilmesi hem de bölgedeki arazi topografyası bozuk, eğimli, su veya rüzgâr erozyonuna maruz kalmış, zayıf vasıflı mera alanlarının yeniden kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Mera ıslah çalışmaları demiryolu yapım işlerini yürüten Yüklenici firma ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında 4342 sayılı Mera Kanunu’na uygun olarak yapılan protokole göre yürütülmektedir.

Bu kapsamda öncelikle proje güzergâhında uygun olan alanlar belirlenerek İl Tarım Müdürlüğü’ne bildirilmektedir. Daha sonra ilgili ilin valiliğince oluşturulan İl Mera Komisyonu ve ilgili köy muhtarları ile belirlenen alanlar yerinde incelenmekte, bunların içinde topografyası bozuk, eğimli, su veya rüzgâr erozyonuna maruz kalmış, zayıf vasıflı mera parselleri belirlenmektedir. Belirlenen alanlara ne şekilde dolgu yapılacağı ve ne kadar sürede tamamlanacağını içeren bir mera ıslah ve amenajman projesi hazırlanmaktadır.

Mera ıslah projelerinin yapımında mera ıslah konusunda uzmanlaşmış ziraat mühendisleri çalışmakta ayrıca T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden görüş alınmaktadır. Hazırlanan projeler İl Mera komisyonuna sunularak İl Valiliği’nin onayı alınmaktadır. Onaylı ıslah ve amenajman projesine uyulacağına dair İl Mera Komisyonu’nun hazırladığı sözleşme Yüklenici tarafından imzalanarak projede belirtilen teminat tutarı Hazine’ye yatırılmaktadır. Gerekli onay ve izinler alındıktan sonra uygulama aşamasına geçilmektedir.

Söz konusu alanlara döküm yapılmadan önce yüzeydeki nebati toprak stok alanlarına taşınmakta, daha sonra kazı fazlası toprakla arazi projeye uygun olarak dolgu ve tesviye yapılarak en son üzerine asgari 40 cm nebati toprak serilmektedir. Bu işlemi takiben mera alanları onaylı mera ıslah projelerine göre iş makineleri ile ekime hazır hale getirilmektedir. Ekime hazır hale getirilen alanlar tarım makineleri kullanılarak kuru şartlara ve soğuğa dayanıklı çok yıllık yem bitkileri ekimi yapılarak yüksek verimli ve kaliteli meraya dönüştürülmektedir.

Islah çalışmaları Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ve köy muhtarlarının kontrolü altında yapılmakta, bu süreçte oluşan herhangi bir şikâyet Yüklenici firma yetkilileri tarafından ivedilikle çözüme kavuşturulmaktadır. 

Fotoğraflar