Logo

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı'nın Kurumsal Ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

İşin Kapsamı

Ulaştırma sektöründe araştırma, geliştirme ve yeniliği teşvik etmeyi amaçlayan UDHAMB’nin kurumsal kapasitesini artırmak.

Faydalanıcı Kurum   : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı

Yüklenici      : WEglobal Danışmanlık Anonim Şirketi in consortium with WEglobal S.R.L., AVENSA Consulting S.R.L., KTI Institute for Transport Sciences Non-Profit Ltd.

Sözleşme Tarihi     : 13.11.2020

Sözleşme Bedeli    : 0.76 M €