Logo

Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri için Teknik Destek Projesi

*13.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.

Proje kapsamı: AB’nin tanıtım ve bilgilendirme rehberlerine uygun olarak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri konusunda teknik destek sağlanmıştır.

Faydalanıcı Kurum: UAB / AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Yüklenici Firma: DIADIKASIA-Mercury 360-Netvizyon- LST Yazılım

Sözleşme Tarihi: 01.11.2011

İş Süresi: 48 ay 15 gün

İş Başlama: 15.11.2011

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 30.11.2015

Proje Bütçesi: 1,9 Milyon Euro