Logo

6 Soruda Ulaştırma Operasyonel Programı


NE

Ulaştırma Operasyonel Programı (UOP), Katılım Öncesi Mali İşbirliği (IPA I) kapsamı ve Bölgesel Kalkınma bileşeni altında, ulaştırma altyapı yatırımlarına sağlanan fonun yönetimi amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 7 Aralık 2007’de Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır. UOP, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğe geçiş sürecinde, ülkedeki ulaşımın çok yönlü hale gelmesi, ulaştırma alanında daha dengeli, güvenli, verimli ve rasyonel bir taşımacılığın hayata geçmesi için önemli bir işlev üstlenmektedir.

NEDEN

UOP, Trans Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) ile bütünleşmeyi hedeflerken, gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla da Türkiye’ye şu faydaları sağlamayı amaçlıyor:

  • Karayolu trafiğinin yarattığı trafik kazaları, trafik yoğunluğu, çevresel kirlilik gibi olumsuzlukların azaltılması,
  • Yolculuk ve yük taşıma sürelerinin kısaltılması,
  • Yolculuk ve yük taşıma maliyetlerinin azaltılması,
  • Yolculuk ve yük taşımada güvenliğin artırılması,
  • Daha konforlu yolculuk yapılmasının sağlanması.

NASIL

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik için gerçekleştirmekte olduğu uyum çalışmaları bağlamında, 2007 ile 2013 yıllarını kapsayan UOP projeleri iki ana hat üzerinde yürütülmektedir. Bunlardan biri altyapı yatırımları, diğeri ise teknik destek çalışmalarıdır

IPA I’de demiryolu altyapısının güçlendirilmesi ile teknik destek çalışmalarına öncelik verilmiştir. Bu öncelikler bağlamında mevcut ve gelecek TEN-T demiryolu hatlarında yeni yapım ve rehabilitasyon işlerinin yapımı öngörülmüştür

NEREDE

Program tüm Türkiye’yi kapsamaktadır. IPA I dönemindeki altyapı yatırımları üç projede yoğunlaşmıştır: Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi (415 km), Samsun-Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi (378 km) ve Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Köseköy - Gebze Kesiminin Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi (56 km).

NE ZAMAN

Ulaştırma Operasyonel Programı 7 Aralık 2007 tarihinde onaylandı ve 2007 ile 2013 yılları arasını kapsaması kararlaştırıldı. Program 2017 sonunda kapanacak ve 2014 – 2020 yıllarını kapsayan ULAŞTIRMA SEKTÖREL OPERASYONEL PROGRAMI IPA II dönemi fonlarının kullanımı başlayacaktır.

KİM / KİMLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, IPA I kapsamında Program Otoritesi olarak belirlenmiştir. 1 Kasım 2011 tarihli ve 655 sayılı KHK ile bakanlık bünyesinde Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü kuruldu, 5 Aralık 2011 tarihli Bakanlık Makam Oluru ile de “IPA Koordinasyon ve Uygulama Birimi”, adı geçen Genel Müdürlük altında “Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı” adını aldı.