Logo

2014-2020 Dönemi Programlamasının Hazırlanması ve Güçlendirilmesi için Program Otoritesine Teknik Destek Projesi

*13.07.2020 tarihinde güncellenmiştir.

Proje kapsamı: IPA-II dönemi programlama çalışmalarına ilişkin teknik ve idari kapasitenin arttırılması sağlanmıştır. 

Faydalanıcı Kurum: AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Yüklenici Firma: ECORYS Danışmanlık ve Mühendislik Ltd.

Sözleşme Tarihi: 06.06.2016

İş Süresi: 18 Ay

İş Başlama: 06.06.2016

Sözleşmeye Göre İş Bitiş Tarihi: 15.11.2018

Proje Bütçesi: 3,9 M€