Usulsüzlük Bildirimi

"Usulsüzlük" Avrupa Birliği tarafından fonlanan programlar ve projeler çerçevesinde Topluluk hükümlerine olduğu kadar ulusal mevzuat hükümlerine de aykırı fiil veya ihmal olarak anlaşılmalıdır.

  • Usulsüzlük bildirimleri isimsiz olarak yapılabilmektedir.
  • Usulsüzlük bildirimi proje içeriğini veya adını, ayrıca usulsüzlüğün detaylı anlatımı içermelidir.
  • Usulsüzlük bildirimleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Program Otoritesi olarak görev yaptığı Ulaştırma Operasyonel Programı altında fonlanan projelerin uygulanmasıyla ilgili olmalıdır.